Happy Destination

Hoe gaan wij te werk?

Ieder individu is uniek. Happy Destination biedt derhalve maatwerk. Een uitgebreid intakegesprek met de potentiële deelnemer/ster aan onze trajecten vormt het vertrekpunt van onze dienstverlening.

In nauw overleg met de deelnemer/ster en de opdrachtgever wordt duur en inhoud van het traject, de leerdoelen en beoogde resultaten bepaald. Happy Destination, deelnemer/ster en opdrachtgever ondertekenen een overeenkomst en vervolgens gaat de dienstverlening van start. Happy Destination kent geen wachttijden; instroom is het gehele jaar door mogelijk.