Happy Destination

Wie zijn wij?

We help you on your way

Happy Destination richt zich op duurzame verbetering van de maatschappelijke positie van sociaal kwetsbare bewoners in Rotterdam en daarbuiten.

Happy Destination gelooft in de kracht, potentie en creativiteit van ieder individu. Vele mensen, jong en oud, hebben vaak een deskundig duwtje in de rug nodig. Met de juiste begeleiding, ondersteuning en motivatie kan ieder individu, in welke situatie dan ook, een duurzame verandering te weeg brengen in het eigen leven en in dat van anderen. 

Happy Destination is een organisatie zonder winstoogmerk; zij ontvangt geen subsidies van de overheid. De stichting is zeer actief en zet zich in op veel terreinen.